Micronet微信商城 后台操作 视频教程

1 会员管理    
    会员等级  
    注册会员  
2 内容管理    
    文章分类  
    文章管理  
    友情链接  
3 分佣系统    
4 商品管理    
    1、品牌管理  
    2、商品分类  
    3、商品列表  
    4、商品类型、类型属性  
    5、销售规格  
    6、兑换分类、积分兑换  
    7、促销活动  
    A 促销活动-充值送积分
    B 促销活动-免运费
    C 促销活动-减少
    D 促销活动-加价换购
    E 促销活动-打折
    F 促销活动-赠送礼品
    G 促销活动-送积分
5 投票管理    
6 抽奖管理    
    抽奖活动  
    抽奖设置  
7 招聘管理    
    职位应聘  
    职位招聘  
8 活动报名    
9 消息管理    
    在线客服  
    收件箱与发件箱  
    系统公告  
    邮件群发  
10 管理员设置    
    管理员  
    角色管理  
11 网站设置    
    地区管理  
    广告设置、模块管理  
    微信设置  
    易信设置  
    物流公司  
    自定义导航  
    运费模板  
    送货时间  
    配送方式  
12 订单管理    
    下订单  
    修改订单状态  


更多教程资讯


Micronet微网 版权所有,转载时请注明出处。
地址:广东省汕头市高新区科技东路8号领域大厦3楼306-308,深圳福田国际电子商务产业园 | 增值电信业务经营许可证: 粤B2-20110695
汕头电话:088580015 / 88580016 / 88580017 / 88580018 / 88580019 深圳:0755-83230161 网址:www.Micronet.com.cn 安全联盟认证
深圳市微网网络有限公司 & 汕头市微网网络有限公司 版权所有 粤ICP备09080652号-1 软件著作权号:2013SR001076